1. selain berfungsi pengolah angka exel dapat juga untuk menempilkan
a. teks
b. grafik
c. diagram
d.angka dan grafik
e. data teks angka grafik.

2.perintah untuk memberikan gambar pada sheet adalah.
a. format, backround, sheet
b. format ,sheet ,backround
c. format, backround ,hide.
d. autoformat ,backround
e.format cell, backround sheet2

Jawabanmu

2014-04-21T16:13:34+07:00
2014-04-21T18:26:32+07:00