Jawabanmu

2014-04-20T20:39:14+07:00
2. a) 2 x  6,02 x 10^23 = 12, 04 x10^23
     b) mr= 18
         mol = gram / mr
         =18 /18  . 6,02 x10^23 = 6,02 x 10^23
     c)
a) Jumlah mol = 3,01 x 10^23 / 6,02 x 10^23 = o,5 mol

c) Mr = 20
M = gram / mr = 80 / 20 = 4 mol ini no 1
2014-04-20T21:35:37+07:00
1) a. 3,01 x 10²³ = n x 6,02x10²³
                   n = 1/2 mol = 0,5 mol
   b. V = n x 22,4
     11,2 = n x 22,4
         n = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol
   c. mencari Mr NaOH,, Ar Na = 23, Ar O = 16, Ar H = 1
       maka Mr NaOH = 40
       n = gr / Mr
       n = 8 / 40 = 1/5 = 0,2 mol

2) a. jumlah partikel = n x 6,02x10²³
                             = 2 x 6,02x10²³
                             = 12,04x10²³
     b. rumus air = H₂O ,, maka Mr nya = 18
         jumlah partikel = n x 6,02x10²³
                               = gr/Mr x 6,02x10²³
                               = 18/18 x 6,02x10²³
                               = 6,02x10²³ molekul air
     c. pertama mencari molnya dulu, karena keadaan tdk STP maka:
         PV = nRT
         1 x 12 = n x 0,082 x (25+273)
               12= n x 0,082 x 298
               12 = n x 24,436
                 n = 12/24,436 = 0,49 mol
         jumlah partikel = n x 6,02x10²³
                               = 0,49 x 6,02x10²³
                               = 2,9498 x 10²³
           tapi jika molnya boleh dibulatkan jadinya begini
         jumlah partikel = n x 6,02x10²³
                               = 0,5 x 6,02x10²³
                               = 3,01 x 10²³ 

di cek lagi ya hitunganya