Aluminium dengan massa 0,5 kg yang suhu mula mula 25°C jika diketahui kalorjenis aluminium adalah 900 joule/kg°Cmaka berapakah suhunya jika diberi kalor sebesar 2250 joule?
kaka kaka, tolong bantuanya ya. . . . :')

2

Jawabanmu

2014-04-20T20:24:34+07:00
Q = m . c . ΔT
2250 = 0,5 . 900 . (T2 - 25)
2250 = 450 (T2 - 25)
2250/450 = T2 - 25
5 = T2 - 25
T2 = 25 + 5
T2 = 30 derajat C
1 5 1
2014-04-20T20:35:01+07:00
Q            = m.c.Δt
Q            = m × c × (t₂ - t₁)
2.250      = 0,5 × 900 × (t₂ - 25)
2.250      = 450 × (t₂ - 25)
2250/450 = (t₂ - 25)
 5             = t₂ - 25
5 + 25      = t₂
30            = t₂
t₂              = 30°C
jadi, suhu benda itu adalah 30°C
ket:
Q = kalor (J)
m = massa (kg)
c = kalor jenis (joule/kg°C)
Δt = perubahan suhu
t₂ = suhu aksir benda
t₁ = suhu awal

sekian dan terima kasih.....=)
1 5 1