Jawabanmu

2014-04-21T17:56:17+07:00
Unggah-ungguh basa jawa penting sanget kangge masyarakat. menawi kita mboten ngginakaken unggah-ungguh, kita mboten saged srawung kaliyan tiyang sanes kanthi becik.