Jawabanmu

2014-04-20T13:34:39+07:00
40 + 5x + 3x = 180
40 + 8x = 180
8x = 180 - 40
8x = 140
x = 17,5

ABD = 40 + 5x
= 40 + 5(17,5)
= 40 + 87,5
= 127,5

Jadi, besar sudut ABD adalah 127,5°

Jawaban: C
makasih ya kakak :)
Iya sama-sama, kasih penilaian terbaik yaa :D
2014-04-20T16:17:07+07:00
40 + 5x + 3x = 180
40 + 8x = 180
8x = 180 - 40
8x = 140
x = 17,5

ABD = 40 + 5x
= 40 + 5(17,5)
= 40 + 87,5
= 127,5

Jadi, besar sudut ABD adalah 127,5°

Jawaban: C