Jawabanmu

2014-04-20T13:09:58+07:00
Contoh surat bahasa jawa Malang, 12 - 11 - '09 Kagem Bude Uki wonten ing Semarang Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kadus pundi kabaripun, menapa sae sae sedaya. Kula sehat walafiat.Mugi - mugi kabaripun Bude Uki nggih sami.Kanti serat menika kula kepingin ngajak Bude Uki tindak dhateng Malang.Griya kula sampun tambah sae. BudeUki menapa kagungan wedal tindak dhateng Malang.Kula kinten cekap semanten rumiyin. Sames wedal dikpun sambung maneh. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. SakaluwargaB. Indah C. lan Alifiandi, Nafi, Dafi
1 1 1