Jawabanmu

2014-01-21T12:05:40+07:00
Bank Syariah adalah sebuah lembaga perbankan yang pada prinsipnya berpegang pada syariat Islam, mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. sedangkan Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2014-01-21T12:53:20+07:00
Bank islam (Bank Syariah) adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (Syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga, karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh islam (QS Al - Baqarah/ 2: 275 - 279).

Sedang Bank non-islam yang saat ini banyak berdiri disebut juga bank konvesional. Yaitu, merupakan sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalaurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha - usaha yang produktif dan lain - lain dengan sistem bunga.

Semoga Membantu..