Jawabanmu

2014-04-19T11:52:28+07:00
  Kebaikan Perdagangan Antarabangsa-kebaikan perdagangan antarabangsa boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitukebaikan kepada pengguna(1,2,3), kebaikan kepada pengusaha(4,5,6,7) dan kebaikankepada negara(8,9).1.Memperoleh barang yang tidak dikeluarkan di dalam negeri-Sesebuah negara tidak dapat mengeluarkan semua barang kerana terdapatnya pelbagaihalangan seperti perbezaan iklim, tanih dan sebagainya. Oleh itu, perdaganganantarabangsa membolehkan sesebuah negara memperoleh barang yang tidak dikeluarkanoleh negara berkenaan. Misalnya, Jepun yang tidak mempunyai gas asli cecair dapatmenggunakan sumber tersebut apabila menjalankan perdagangan antarabangsa denganMalaysia2.Menawarkan pilihan yang pelbagai-Melalui perdagangan antarabangsa, pelbagai jenis barang dapat diimport. Ini dapatmemberikan pilihan yang pelbagai kepada pengguna mengikut cita rasa dankemampuannya. Sebagai contoh, rakyat Malaysia dapat memilih pelbagai jenis kereta,sama ada model tempatan atau model import. Pilihan yang luas ini akan meningkatkantaraf hidup para pengguna.3.Menikmati barang dengan harga yang murah-Perdagangan antarabangsa menggalakkan pengkhususan. Pengkhususan meningkatkankemahiran dan kecekapan pengeluaran dan membolehkan pengeluaran barang dikeluarkansecara besar-besaran. Pengeluaran secara besar-besaran ini membolehkan barangdikeluarkan pada harga yang lebih mudah dan dengan mutu yang lebih baik.4.Meluaskan pasaran-Perdagangan antarabangsa membolehkan lebihan penawaran dalam negara dieksport keluar negara. Hal ini demikian kerana pasaran antarabangsa adalah lebih luasberbanding dengan pasaran tempatan. Pasaran yang lebih luas membolehkan firmamemperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan seterusnya meningkatkan pendapatannegara.5.Menggalakkan penggunaan teknologi-Melalui perdagangan antarabangsa, pengeluar tempatan boleh mengimport mesin danalat-alat yang lebih moden untuk digunakan dalam proses pengeluaran. Kemasukanteknologi moden dapat meningkatkan daya pengeluaran dan memesatkan perkembanganindustri tempatan.6.Meningkatkan kecekapan pengeluaran-Apabila sesebuah negara menjalankan perdagangan antarabangsa, maka wujudlahterhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh negara berkenaan. Persaingan ini akanmenggalakkan pihak pengeluar menghasilkan barang yang lebih bermutu dengan kaedahpengeluaran yang lebih cekap. Sebagai kesannya, persaingan dapat menghalang firmamonopoli mengenakan harga yang lebih tinggi. Di samping itu, persaingan boleh jugamenggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan mempercepat penggunaanteknologi baru.7.Menambah peluang pekerjaan-Dalam ekonomi dunia yang sedang berkembang, permintaan terhadap barang eksportsesebuah negara akan bertambah dari semasa ke semasa. Ini akan menggalakkanpengeluar dan pelabur asing untuk membesarkan skala pengeluaran firmanya. Justerupeluang pekerjaan yang lebih banyak akan dapat diwujudkan serta masalahpengangguran dalam negeri akan dapat dikurangkan.8.Menggalakkan pelaburan-Apabila sesebuah negara menjalankan dasar ekonomi terbuka, maka negara tersebutdapat menggalakkan kemasukan pelaburan asing. Malaysia membernarkan aliran masuk. nah itulah kebaikan erdagangan
1 3 1
2014-04-19T12:46:44+07:00
Memberikan pajak atau umpeti kpd kerajaan