Jawabanmu

2014-04-18T22:06:26+07:00
                                 Surah Al- 'Alaq
Iqra bismirabbikalladzii kholaq(o) (1)
Kholaqol insaana min alaq(o) (2)
Iqra warobbukal aqram(u) (3)
Alladzii 'allamabil qalam(i) (4)
'Allamal insaanamaa lam ya' lam (5)
Kallaaa innal insaana layathghoo (6)
Arroaahus taghnaa (7)
Inna ilaa robbikarruj' aa (8)
Aro aytalladzii yanHaa (10)
'Abdaan idzaa shallaa (11)
                             Trims, yang bertajwid yang di garis bawahi :)
Iqra bismirabbikalladzii kholaq(o) (1)
Kholaqol insaana min alaq(o) (2)
Iqra warobbukal aqram(u) (3)
Alladzii 'allamabil qalam(i) (4)
'Allamal insaanamaa lam ya' lam (5)
Kallaaa innal insaana layathghoo (6)
Arroaahus taghnaa (7)
Inna ilaa robbikarruj' aa (8)
Aro aytalladzii yanHaa (10)
'Abdaan idzaa shallaa (11)