Jawabanmu

2014-04-18T17:50:29+07:00
Diketahui : 
m = 4 kg 
U = 2,26.106 J/kg

Ditanyakan : Q = …?

Jawab :
Q = m x U
   = 4 kg x 2,26.106 J/kg
   = 904,424 J