Jawabanmu

2014-04-18T14:19:11+07:00
Lintang-lintang

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan 
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan 
cumlorot telu ana pundhakku 
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggang lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


7 3 7
2014-04-18T15:39:15+07:00
Pahlawanku

Pahlawanku  
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdika
10 3 10