1. Termometer Fahrenheit dan Celcius digunakan mengukur suhu suatu
zat secara bersamaan, ternyata angka yang ditunjuk oleh termometer Fahrenheit
sama dengan tiga kali angka yang ditunjuk oleh termometer Celcius. Suhu benda
tersebut adalah … .
A.
26,67 oC
B. 28,50 oC C. 40,00
oC
D. 46,36 oC

1

Jawabanmu

2014-04-18T10:25:25+07:00
°F = 3°C
9/F-32 = 5/°C
9/3°C = 5/C
9°C = 15°C - 160
6°C = 160
  °C = 26,67