1) Hasil dari  \sqrt{6} × 5 \sqrt{3} adalah

2) panjang jari jari sebuah lingkaran adalah 42cm, panjang busur dihadapan sudut 60 derajat adalah

3) mean dari data 7,9,12,8,10,15,x,18,14,16 adalah 12. nilai x adalah

4) dua buah dadu dilempar secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah

5) penyelesaian dari sistem persamaan linear 2x + 4=22 dan 3x - 5= -11 adalah x dan y. nilai
dari x + 3y=

1

Jawabanmu

2014-04-18T07:21:50+07:00
1) √ 6 x 5√3 = 5√18
                   = 5. √9.2
                   = 5 x3√2 = 15 √2

2) Kel. lingkaran = 2π.r
                         = 2. 22/7. 42 = 264
   *Panjang busur = Kel. lingkaran x sudut / 360
                          = 264 x 60/360
                          = 44 cm

3) Mean = 12, jumlah data (n) = 10
   7+9+12+8+10+15+x+18+14+16/ 10= 12
   109 + x /10 = 12
   109 + x = 120
   x = 120 - 109 ⇒ x = 11

4) Jumlah mata dadu yang keluar kemungkinan 10
    Jadi, kemungkinannya adalah (1,6) (6,1) (2,5) (5,2) (3,4) (4,3) = 6
    => n(A) = 6, n(S)= 36
   P = n(A) / n(S) = 6/36 = 1/6

5) 2x+4y = 22 |x3| 6x+12y = 66
    3x-5y = -11 |x2| 6x-10y = -22
                          ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  -
                                 22y = 88
                                     y = 4

   ⇒ Gunakan pers.1 -> 2x+4y =22
                                   2x + 16 = 22
                                   2x = 6
                                     x = 6/2 = 3
   Jadi, x + 3y = 3 + 3.4 = 3 + 12 = 15

Selesai!! Semoga jawaban saya membantu. Jadikan yg terbaik yaa...
no 4 kemungkinannya 10 itu dari mana y
kan sampel dadu ada 6, jadi kalo dadunya ada dua, sampelnya jadi 12. Yang dua pasti jadi alas, maka kemungkinan mata dadu yang keluar ada 10
ok makasih
sama-sama :)