1. penurunan bilangan oksidasi terdapat pada perubahan...
a. SO3⇒SO4 2-
b. NO2⇒NO3 -
c. CrO4 2-⇒Cr 3+
d. Fe(OH)2⇒Fe2O3
e. H2S⇒SO2

2. Diantara proses berikut
(1) Karbon organik⇒ CH4
(2) fosforus organik⇒fosfat
(3) nitrogen organk⇒nitrat
(4) belerang organik⇒sulfat
perubahan yang terjadi dalam pengolahan air kotor dengn lumpur aktiv adalah...
a. semua
b. 1,2,3
c. 2,3,4
d. 1 dan 3
e. 2 dan 4

3. hasil oksidasi pada reaksi 3CuS + 2NO3 - +8H+ ⇒ 3Cu 2+ +3S + 4H2O +2NO adalah
a. Cu 2+
b. S
c. H20
d. NO
e. S dan NO

1

Jawabanmu

2014-04-16T20:27:09+07:00
Jawabannya :
1. b
2.  -
3. e