Sebuah tangki berisi air yang berada diatas raksa sebuah kubus besi dengan rusuk 60mm berdiri tegak lurus seimbang dengan cairan . tentukan tinggi kubus yang tercelup dalam setiap cairan , massa jenis besi dan raksa berturut-turut ialah 7,7x10³ kg/m³ dan 13,6x10³ kg/m³

1

Jawabanmu

2014-04-28T18:02:08+07:00
mb.. g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb) 
ρb Vb g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb)
7700 = 1000 x + 13600 (1 - x) 
7700 = 1000 x + 13600 - 13600 x 
13500 x = 5900 
         x = 59/135 

t air = 59/135 × 60 = 26,2 mm 
t raksa = 60 - 26,2 = 33,8 mm