Jawabanmu

2014-04-16T17:15:08+07:00
登 鹳 雀 楼 (王之涣,688年 - 742年)
Deng Guan Que Lou (Wang Zhi Huan - Tahun 688 M - 742 M)

白 日 依 山 尽
bái rì yī shān jìn
黄 河 入 海 流
huáng hé rù hǎi liú
欲 穷 千 里 目
yù qióng qiān lǐ mù
更 上 一 层 楼
gèng shàng yì céng lóu
2 3 2
2014-04-16T17:20:29+07:00
Deng Guan Que Lou (Wang Zhi Huan - Tahun 688 M - 742 M)

白 日 依 山 尽
bái rì yī shān jìn
黄 河 入 海 流
huáng hé rù hǎi liú
欲 穷 千 里 目
yù qióng qiān lǐ mù
更 上 一 层 楼
gèng shàng yì céng lóu
1 5 1