jawab ini

1. sebutkan telu judul novel asli kasustran modern

2. sebutkan pitu unsur intrinsik cerita gancaran

3. apa tegese unsur intrinsik lelewane basa utama busana basa

4.unsur unsur wawancara iku ana papat, sebutna

5. unggah-ungguh wawancara iku ana papat , sebutna

6. sebutno kesenian kebudayaan tradisi jawa timur

7. gaweo tuladha ukara mawa ater ater tri purusa papat wae

8. tulisen nganggo aksara jawa

-rawerawe rantas malang malang mutung

-sunan ampel ing surabaya , sunan giri ing gresik

terimakasih

1

Jawabanmu

2014-01-23T17:01:56+07:00