Tolong dibantu soal trigonometri ....

1.tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya jika :
a. cos O = -12/13, kuadran III
b. sec O = √3 , kuadran IV
c. tan O = 2, kuadran I

2. Tentukan nilainya!
a. -√2.cos(-45) . (2/3)√3.sin (-60) .tan(45)
b. (1/2)√6 .cos(-90) +8 .sin(-45)- 2. cos(-45)
1

Jawabanmu

2014-04-16T12:09:49+07:00
1. A. Cos O = -12/13 ( Kuadran .3)
    Sin O = -5/13
    Tan O = 5/12

   B. Sec O = √3 (Kuadran 4)
       Sin O = -2/√3
       cOS O = +1/√3
       Tan O = -2/1 = -2
 
   C.  Tan O =2 (KW.1) ~ Semuanya bernilai positif
         sIN O= 2/√3
         Cos O = 1/√3
         Sec O = 1/cos O = √3
    
2 3 2