Gas dengan volume V berada di dalam ruangan tertutup bertekanan P dan bersuhu T. Bila gas mengembang secara isokhorik sehingga tekanannya naik menjadi 2 kali tekanan mula-mula, maka perbandingan suhu gas mula-mula dan akhir adalah

1

Jawabanmu

2014-04-16T11:02:54+07:00
Coba pake rumus ini :
P1.V1 = P2.V2
   T1        T2
3 4 3