Larutan asam cuka dapur sebanyak 10ml dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 200ml. Bila ternyata larutan yang diencerkan PHnya 4-1/2log2 dan Ka CH3COOH = 1,6X10^-5. Tentukan kadar asam cuka dalam larutan tersebut

1

Jawabanmu

2014-04-16T01:17:12+07:00
Cari M = PH = 4 - 1/2log2 = √Ka.Ma
2.10^-8 = Ka .Ma 
Ma = 2.10^-8/1,6.10^-5 = 1,25.10^-3 M 
MV = M'V' 
1,25.10^-3.200 = M.10
Ma = 0,025 = 2,5.10^-2 M 
α = √Ka/Ma . 100% =
√1,6.10^-5/2,5.10^-2 . 100% = √0,64 .100% = 0,8.100% = 80 %