Gas HCL murni, 6 mL ditiupkan ke dalam 100 mL air sehingga seluruh gas las dan tidak merubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan t=27c kalau tetapan gas ideal adalah R=0,08 L.atm/mol K, log 2,l maka PH larutan HCL adalah

1

Jawabanmu

2014-04-15T16:35:12+07:00
PV=nRT
n = PV/RT = 1.6.10^-3/0,08.300 =  6/24 . 10^-3 = 2,5.10^-4
M = n/V = 2,5.10^-4/0,1 = 2,5.10^-3
PH = -logH = - log 2,5.10^-3 = 3 – log 2,5 
1 2 1