Dari barisan arimatika, suku ke 2 = 11 dan suku ke 8 = 35 , suku ke 25 barisan tersebut adalah

2
opsinya ada?
Un = a + ( n-1 ) b
U8 = a + 7b = 35
U2 = a + b = 11 –
6b = 24
b = 24/6 = 4
U2 = a + b
11 = a + 4
a = 11 – 4
a = 7
U25 = a + 24b
= 7 + 24 (4)
= 7 + 96
= 103

Jawabanmu

2014-04-14T21:36:55+07:00
U2 = a + 1b = 11
U8 = a + 7b = 35
--------------------------- -
             -6b = -24
                b = -24/-6
                b = 4
a = 11-4
   = 7
Suku ke 25 = 7 + 24x4 = 7 + 96 = 103

Moga-mogaan membantu :D

2014-04-14T21:38:49+07:00
A + b = 11
a + 7b = 35  dikurangi
mejadi -6b = -24
             b = 4
maka nilai b yaitu  a+b = 11
                           a + 4 = 11
                                 a = 7

sehingga suku ke 25 adalah a + (n-1) b = 7 + (25-1) 4 = 7 + (24) 4 = 7+ 96 = 103