1.siapkan 200g minyak kelapa
2.ukur suhu mula mula miyak kelapa kemudian panaskan dan ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai 60 c
3.ulangi lagkah 2 untuk 200g air dalam pembakaran spirtus yang sama

apa permasalahan dalam penyelidikan tersebut

1

Jawabanmu

2014-04-14T20:21:52+07:00