Jawabanmu

2014-04-13T21:12:16+07:00
Malang, 12 - 11 - '09Kagem Bude Ukiwonten ing SemarangAssalamu'alaikum Wr. Wb.Kadus pundi kabaripun, menapa sae sae sedaya. Kula sehat walafiat. Mugi - mugi kabaripun Bude Uki nggih sami.Kanti serat menika kula kepingin ngajak Bude Uki tindak dhateng Malang. Griya kula sampun tambah sae. Bude Uki menapa kagungan wedal tindak dhateng Malang.Kula kinten cekap semanten rumiyin. Sames wedal dikpun sambung maneh.Wassalamu'alaikum Wr. Wb.