Jawabanmu

2014-01-20T13:09:25+07:00
PH = -log [H⁺]
mencari [H⁺] untuk asam lemah (HCOOH) adalah =  \sqrt{Ka[M]}

 \sqrt{1,8.10^{-4} .0,1 } \

 \sqrt{0,18.10^{-6} }

= 0,42 x 10⁻³
pH = - log 0,42 x 10⁻³
pH = 3,37

α =  \sqrt{ \frac{Ka}{Ma} }

   =  \sqrt{ \frac{0,18.10 ^{-5} }{0,1}}
   
   = √0,18 x 10⁻⁴
α = 0,42 x 10⁻²