Jawabanmu

2014-04-13T19:35:37+07:00
Pahlawanku
(R. Tantiningsih)

Pahlawanku  
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdika
2014-04-13T19:47:55+07:00
Aja Ngrangkul Rembulan

Dening: Claudio Akbar Y.

Aja pengin ngrangkul rembulan
Dheweke bengi iki duweke Kalarau
Ing saba obor mobat mabit katiyub angin,
Aku, lan sliramu ora perlu nandhang kingkin

Prawan sunthi pinjungan ngadeg ing plataran,
Nyawang akasa anggene tansah jejigaran
Saka lambene sing nyemlik kaprungu swara,
"Sapa kuwawa ngudari pepeteng,
 Kalane lemah perdikan kuwi wis ora anteng
 Keleban nepsu-nepsu, katrajang memala"