Suatu baris aritmatika suku ke-2 dan suku ke-5 dari masing-masing 19 dan 31. jumlah 30 suku pertama ....

2
sudah
2190
Jonathanlam20 bisa dijabarkan?
Jb: un=a+b(n-1)
Un=a+b(n-1)
U2=a+b(2-1)=19
U2=a+b.1=19
U2=15+4.1=19
U2=15+4=19
Jd, rumus Un=15+4(n-1)
U5=15+4(5-1)=31
U5=15+4.4=31
U5=15+16=31
Kesimpulan:
a(suku pertama)=15
b(beda)=4

Jadi:
Sn=n/2 {2.a+b(n-1)}
S30=30/2 {2.15+4(30-1)}
S30=15 (30+4.29)
S30=15 (30+116)
S30=15.146
S30=2190

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-04-13T15:32:25+07:00
U2 = a+b = 19
u5 = a+4b = 31 eliminasi
          -3b = -12
             b = 4   , maka a= 5

s30 = n/2 [2a+(n-1)b]
      = 30/2 [2(5) + (30-1)4]
      = 15. [10 + 116]
      = 15 . 126
      = 1890
oh iyaaa maaf , perbaikannya segera menyusul
u2 = a+b = 19
u5 = a+4b = 31 eliminasi
-3b = -12
b = 4 , maka a= 15

s30 = n/2 [2a+(n-1)b]
= 30/2 [2(15) + (30-1)4]
= 15. [30 + 116]
= 15 . 146
= 2190
maaf banget tadi kurang telitii
makasih Raradewanti25 sudah mengoreksi :)
Komentar sudah dihapus
2014-04-13T16:48:18+07:00
U2= 19
u5=31
..................
u2=a+(n-1)b
      a+(2-1)b=19
      a+b=19........persamaan pertama
u5=a+(n-1)b
      a+(5-1)b=31
      a+4b=31..................persamaan kedua
cara eliminasi:
a+b=19
a+4b=31
..................-
    -3b=-12
      b=-12/-3
      b=4
cara subtitusi:
a+b=19
a+4=19
    a=19-4
    a=5
S30=1/2*30(2*a+(n-1)b
        15      (2*15+(30-1)4
      =15      (30+(29)4
      =15      (30+116)
      =15      (146)
S30=2190