Plisss Jawab ya pel.kelaz 8

luas suatu prmukaan balok yaitu 376 cm pangkat dua. Jika prbandingan rusuk2 balok adalah
p : l : t = 5 : 4 : 3, Maka volume balok tersebuat adalah ?

2
Ls=(2pl)+(2pt)+(2lt).....376=(2*5x*4x)+(2*5x*3x)+(2*4x*3x)......376=40x+30x+24x.....376=94x.... x=376:94.....x=4.... p=5*4=20.... l=4*4=16..... t=3*4=12.... V=20*16*12=3840
ya ampun td keliru x nya hrsnya ada kuadratnya.... x=√4=2... p=10.... l=8..... t=6..... V=10*8*6=480

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-04-13T13:17:11+07:00
Misalkan
p = 5x; 
l = 4x; 
t = 3x

Luas permukaan balok = 2(p.l + p.t + l.t),
berarti:

2(p.l + p.t + l.t) = 376
(p.l + p.t + l.t) = 188
5x.4x + 5x.3x + 4x.3x = 188
20x² + 15x² + 12x² = 188
47 x 2 = 188
x² = 4
x  = 2

sehingga

p = 5.2 = 10cm;  
l = 4.2 = 8 cm;   
t = 3.2 = 6 cm

Jadi volume balok
= p x l x t
= 10 x 8 x 6
= 480 cm³

2014-04-13T13:19:36+07:00
Panjang,lebar dan tinggi nya diibaratkan x jadi (5x)cm l=4x cm dan t:3xcm. karena lp balok sama dengan 2.((p.l)+(p.t)+(l.t) maka 376=2.((5x.4x)+(5x.3x)+(4x.3x)) 376=2.((20x^2)+(15x^2)+(12x^2) 376=2.47x^2 376=94x^2 376/94=x^2 4=x^2 x=2cm Maka panjang=5xcm=5.2=10cm Lebar=4x=4.2=8cm tinggi=3xcm=3.2=6cm Volume=p.l.t=10cm.8cm.6cm=480cm^3