Dua buah roda masing-masing berpusat di A dengan jari-jari R1=10CM dan B dengan jari-jari R2=30CM dihubungkan dengan sebuah tali. jika kecepatan anguler pada roda yang berpusat di A adalah 60rad/s, maka kecepatan anguler pada roda yang berpusat di b adalah??

1

Jawabanmu

2014-01-19T22:39:36+07:00
ΩA x rA = ωB x rB
60 x 10 = ωB x 30
ωB = 20 rad/s