Jawabanmu

2014-04-12T05:34:38+07:00
Dik : - m = 200 g - v = 40 cm3 Dit = rho (massa jenis)? Jwb = rho = m/v rho = 200/40 rho = 5 g/cm3 ..... 5000 kg/m3
2014-04-12T06:04:31+07:00
Massa jenis = massa/volume. 200/40 = 5 g/cm³ atau 0.2/0.00004 = 5000 kg/m³