Sebanyak 20 mL suatu hidrokarbon dibakar sempurna dengan 130 mL gas oksigen menghasilkan  CO_{2} dan  H_{2} O. Volume  CO_{2} yang dihasilkan sebanyak 80 mL. jika semua gas di ukur pada suhu dan tekanan yang sama, rumus molekul hidrokarbon tsb adalah?

1

Jawabanmu

2014-04-12T15:40:24+07:00
Dik:  CxHy=20 ml
       O₂ =130 ml
       CO₂=80 ml
dit:  molekul CxHy
jawab :
CxHy + O₂ -->CO₂ + H₂O
perbandingan volume:  CxHy :O₂ : CO₂
                                   20    :130: 80
                                   ---------------------:10
                                    2     :13  : 8
perbandingan volume=perbandingan koefisien
 2CxHy + 13 O₂ --> 8CO₂ + H₂O
disetarakan
hanya atom O yg dapat disetarakan
2CxHy + 13 O₂ --> 8CO₂ + 10 H₂O
atom C-->2x=8
               x=4
atom H -->2y=20
               y=10
molekul hidrokarbon=CxHy-->C₄H₁₀