Jawabanmu

2014-04-11T19:51:00+07:00
Konsep praktis (ksp)
ksp = X pgkt x . Y pgkt y . S Pgkt x+y
bila nilai x+y = 2 , maka ksp = s²
bila nial  x+y = 3 , maka ksp = 4s³
bila nilai x+y = 4 , maka ksp = 27s⁴

hidrolisi garam
hidrolisis sebagian (ph<7) , sifat larutan asam , penyusunan garam = AK +BL
Rumus ph = [H⁺] =√KW/KB×[G]
Hidrolisis sebagian (ph>7 , sifat larutan basa , penyusunan garam = AL+BK
Rumus ph = [OH⁻] = √KW/KA×[G]
Hidrolisis sempurna  (ph<7,asam : ka > kb) (ph>7,basa: ka<kb) (ph= 7 , netral)
rumus ph = [H⁺] = √KW/KA/KB
Tidak terhidrolisis , ph=7 , netral (AK+BK