1. Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan kebersihan rumah susundan lingkungannya pada bangunan bersama, benda bersama dan tanah bersama.
2. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bangunan bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuaidengan peruntukannya.3.Secara berkala memberikan laporan kepada perhimpunan penghunidisertai permasalahan dan usulan pemecahannya.

Jawabanmu

2014-04-10T20:51:41+07:00
Menegaskan AD/ART
membina penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi dan selaras
menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghunian
dll
2014-04-10T21:00:01+07:00
Membersihkan rumah susun dan menjaga kenyamanannya