Jawabanmu

2014-04-10T23:28:47+07:00
V.tabung : 6×v.bola
 \pi r²t = 6× \frac{4}{3}  \pi
 \frac{22}{7} ×14×14×t = \frac{4}{3} × \frac{22}{7} ×7×7×7
616×t = 8624
t =  \frac{8624}{616}
t = 14

tinggisekarang = t.awal + t.bola
   = 30+14
   =44 cm