Sebatang lilin menyala diletakkan berdiripada jarak 15cm di depan cermin cekung berjari-jari 10 cm. perbesaran bayangan lilin oleh cermin adalah ??

jawab ceepet ya :)

2
f = 10 : 2 = 5
cari Si =duluu
1/f = 1/So + 1/Si
1/5-1/15 = 1/Si
2/15 = 1/Si
Si = 7.5
perbesaran…
M = Si/So
=7.5 / 15 = 0.5

Jawabanmu

2014-04-10T16:12:00+07:00
1/f = 1/s + 1/s' 1/5 = 1/15 + 1/s' 1/s' = 1/5 - 1/15 = 2/15 = 7,5 M = s'/s = 7,5 / 15 = 0,5 (diperkecil)
2014-04-10T16:14:35+07:00
F = 10 : 2 = 5 cari Si =duluu 1/f = 1/So + 1/Si 1/5-1/15 = 1/Si 2/15 = 1/Si Si = 7.5 perbesaran… M = Si/So     =7.5 / 15 = 0.5