1. diketahui kubus dengar ruas permukaan 426 cm tentukan :

a. panjang rusuk kubus

b. panjang dagonal sisi

c. panjang diagonal ruang

d. volume kubus

2. sebuah kubus oanjang rusuknya 8 cm tentukan :

a. luas permukaan kubus

b. volume kubus

1

Jawabanmu

2014-04-09T22:27:21+07:00
Luas permukaan kubus = 6 x ( rusuk x rusuk )
                             426 = 6 x r kuadrat           
                      r kuadrat = 426 : 6 
                      r kuadrat = 71
                      r             = akar 71
                      r             = 8,43 ( pembulatan 2 angka di belakang koma )

a. rusuk = 8,43 cm
b .akuadrat + bkuadrat = ckuadrat 
   8,43kuadrat + 8,43kuadrat = ckuadrat 
  c kuadrat                          = 71 + 71 
                                          = 142
  c                                       = akar142 
  diagonal sisinya                = 11,92cm 
c. diagonal ruang r akar 3 = 8,43 akar 3 
d. volume kubus = r x r x r 
                         = 8,43 x 8,43x 8,43
                         = 599,1cm kubik2. luas permukaan kubus = 6 x rusuk x rusuk 
                                      = 6 x 8 x 8 
                                      = 384 cm persegi
 Volume r x r x r = 8 x8 x8 = 512 cm kubik