1.) hasil dari 3 akar 24 x 5 akar 6 adalah ...
2.) 5 pangkat min 4 + 25 pangkat min 2 adalah ....
3.) hasil dari 2 x 3 pangkat min 2 + 3 pangkat min 3 adalah ...
4.) P = 3 pangkat 5 x 5 pangkat 2 x 7 pangkat 3 dan Q = 2 x3 pangkat 3 x 7 pangkat 4, nilai PQ adalah...
5.) hasil dari (1/64) min pangkat 2/3 - 32 pangkat 3/5 + 10.000 pangkat 1/2 adalah...

2

Jawabanmu

2014-04-09T22:07:57+07:00
1.)3 akar 6
2.)2/625
3.)blm ketemu
4.)blm ketemu
2014-04-09T22:19:25+07:00