Tentukan formula untuk fungsi f(x) apabila diketahui

a) g(x) = 4x-1 dan (gof)(x) = x+5
b) g(x) = 2x+1 dan (gof)(x) = 10x-7
c) g(x) = 4x-1 dan (gof)(x) = 2 x^{2} -x+3
d) g(x) = 3-2x dan (gof)(x) =  x^{2} - x^ + 4
e) g(x) = x+1 dan (gof)(x) = 3x+5

1

Jawabanmu

2014-04-09T20:53:31+07:00
A. (gof) (x) = x+5
g (f(x)) = x+5
masukkan kedalam rumus g(x) = 4x-1, tapi x diganti f(x)
4.f(x) - 1 = x+5
4.f(x) = x+6
f(x) =  \frac{x+6}{4}

b. (gof)(x) = 10x-7
g(f(x)) = 10x-7
masukka dlm rumus 2x+1, tp x diganti f(x)
2.f(x) +1 = 10x-7
2.f(x) = 10x- 8
f(x) =  \frac{10x-8}{2}
sisanya coba sendiri yaa;)
1 2 1