1.tentukan bayangan dari titik titik berikut apabila ditranslasikan oleh T(-8,6).
a.A(-7,2)
b.B(6,-10)
c.(-12,-14)
2.tentukan bayangan titik titik berikut apabila ditransformasikan dengan rotasi.
a.titik A(3,-8)dirotasikan sebesar 90° dengan titik pusat (0,0)
b.titik B(-5,2)dirotasikan sebesar -90° dengan titik pusat (2,-3).

b

a.titik A(3,-8)dirotasikan sebesar 90°dengan t

1

Jawabanmu

2014-04-09T18:36:50+07:00
1.A (-15,8)
   B(-2,-4)
   C(-20,-8)