Pada suatu dilatasi, segi empat PQRS dengan P(3,1),Q(6,1),R(6,7),dan S(3,7) di petakan ke segi empat P'Q'R'S' dengan P'(7,3),Q'(8,3),R'(8,5), dan S'(7,5)
a.Gambarlah bangun PQRS dan P'Q'R'S' !
b.Tentukan koordinat pusat dilatasi dan faktor skala pada dilatasi tersebut !

1

Jawabanmu

2014-04-09T17:08:08+07:00