Jawabanmu

2014-04-09T16:16:05+07:00
R.A.Kartini niku lair ing jepara,21 april 1879.asmanipun bapake Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat lan asmanipun ibune M.A Ngasirah.yen asmanipun ramane K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat lan asmanipun larenipun Raden Mas Soesalit lan seda ing 17 september 1904.Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken,
malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.
semoga membantu,maaf cuma sedikit soalnya ini prku,klik jawaban terbaik yaa(soalnya capek ketiknya :D)
33 3 33
2014-04-09T16:20:23+07:00