Geguritan 'palestina'
ludira keringet jejogedan
tegese :.......
mimis bedhil lan bom dadi kidung
tegese :......
tan peduli lemah iki suci
tegese :.......
panggonan wahyu-wahyu saka langit
tegese ;.......
urip lan ngrembaka dadi pusering donya
tegese :........

1

Jawabanmu

2016-04-03T17:00:07+07:00
ludira keringet jejogedan                  = menari kekeringan darah
mimis bedhil lan bom dadi kidung  = senjata pelet dan bom ke dalam lagu
tan peduli lemah iki suci                   = perawatan yang buruk tidak suci
panggonan wahyu-wahyu saka langit = wahyu dari langit
urip lan ngrembaka dadi pusering donya = hidup dan berkembang menjadi pusat dunia