Jawabanmu

2014-04-08T08:21:40+07:00
Atar atau setting juga disebut dengan latar belakang cerita, semua hal yang menjadi latar belakang cerita mulai dari awal sampai akhir, itulah yang dimaksud latar atau setting.
Dalam sebuah karangan cerita terdapat sebuah unsur yang wajib ada yaitu Latar atau Setting, Latar atau setting juga disebut dengan latar belakang cerita, semua hal yang menjadi latar belakang cerita mulai dari awal sampai akhir, itulah yang dimaksud latar atau setting. pembahasan ini lebih di fokuskan untuk memberikan pengetahuan tentang latar atau setting dalam NOVEL.
(Y) hebat kamu (Y)
2014-04-08T08:27:57+07:00
Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan.