Jawabanmu

2014-04-08T06:02:14+07:00
1mmhg = 0,00131atm 380 mmHg=0,4978 mol so3= 4/80 =0,05 PV=nRT V = (nRT)/P = (0,005x0,082x[273+27])/0,4978 V =2,47 L
2 5 2
2014-04-08T15:17:38+07:00
76mmHg = 1 atm
380 mmHg = 380:76
V= \frac{nRT}{P}  \\ = 0,05.0.082.300. \frac{76}{380}  \\ =0,246 L