Hair Valentine tidak dibenarkan dalam ajaran islam karena Valentino itu seorang Khatolik yang mau mengkawinkan para pemuda/i yang saling mencintai di dalam gereja khatolik dan dia rela mati atas nama cinta untuk para pemuda/i... sehingga di hari itu juga semua umat khatolik memberi nama pada hari itu yaitu, Valentine day... tapi kalo hari Valentine tidak dibenarkan dalam ajaran islam kenapa orang-orang islam ada yang merayakan hari valentine bersama kekasih mereka iya??? Itu kan namax konyol,,,

Jawabanmu

2014-04-07T23:47:00+07:00
Karena kita islam, sedangkan valentine itu hri rya orng non islam  dan yg ngrayain valantine ntu orng non islam
2014-04-07T23:47:18+07:00
Sebagai seorang muslim tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita akan mencontohi begitu saja sesuatu yang jelas bukan bersumber dari Islam ?
 
Mari kita renungkan firman Allah s.w.t.: “ Dan janglah kamu megikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)
 
Dalam Islam kata “tahu” berarti mampu mengindera(mengetahui) dengan seluruh panca indera yang dikuasai oleh hati. Pengetahuan yang sampai pada taraf mengangkat isi dan hakikat sebenarnya. Bukan hanya sekedar dapat melihat atau mendengar. Bukan pula sekadar tahu sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan(bila), bagaimana, dan di mana, akan tetapi lebih dari itu.
 
Oleh kerana itu Islam amat melarang kepercayaan yang membonceng(mendorong/mengikut) kepada suatu kepercayaan lain atau dalam Islam disebut Taqlid. Hadis Rasulullah s.a.w:“ Barang siapa yang meniru atau mengikuti suatu kaum (agama) maka dia termasuk kaum (agama) itu”.
Firman Allah s.w.t. dalam Surah AL Imran (keluarga Imran) ayat 85 :“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.