Jawabanmu

2014-04-07T20:31:14+07:00
Malik maulana ibrahim
sunan bonang
sunan ampel
sunan giri
sunan muria
sunan kudus
sunan gunung jati
sunan kali jaga
sunan drajad
2014-04-07T20:34:19+07:00
Sunan Gresik : Berdakwah

Sunan Ampel : Menyantuni anak yatim

Sunan Bonang : Menciptakan lagu, ceramah

Sunan Drajat : Pendekatan fakir miskin

Sunan Giri : Pendidikan

Sunan Kudus : Berdakwah ( Ilmu dauhid dan fikki )

Sunan Wuma : Tasawuf

Sunan Gunung Jati : Perkawinan

Sunan Kalijaga : Kesenian