Tujuan ia musafir bukannya untuk tujuan maksiat.
Perjalanannya hendaklah melebihi dua marhalah.
Solat yang diqasarkan itu hanya bagi solat Zohor, Asar, dan Isyak sahaja, dan dilaksanakan secara tunai. Tidak dibolehkan qasar solat qada bagi solat yang ditinggalkan semasa musafir apabila telah tiba di dalam kawasan kediaman. Solat yang ditinggalkan dalam musafir boleh diqasarkan apabila diqadakan di masih dalam musafir.
Hendaklah diniatkan qasar di dalam masa takbiratul ihram.
Tidak boleh berimamkan orang yang bersolat tamam (sempurna ).
Hendaklah tempat yang dituju itu tertentu. Jika sekiranya tempat yang dituju itu tidak tentu, maka tidak boleh qasar.
Berkekalan perjalanannya sehingga sempurna solat.
Ia tahu bahawa orang yang musafir itu harus mengerjakan solat qasar.

Jawabanmu

2014-04-07T19:00:29+07:00
Yg jelas melakukan perjalanan kurang lebih 86 km
3 2 3
2014-04-07T19:01:10+07:00
Shalat jama dpt dilakukan secara mengmplkan shalat fardu dlm 1 wktu, jama ada 2 yaitu jama taqdim dan takhir
kalau shlat qasar itu meringkas shlat empat rokaat menjadi 2rakaat
6 4 6