{ab pangkat -2 } (dikali) {a pangkat -2 b pangkat -1} (dikali) {a pangkat 5 b pangkat -3}
Ada yang bisa?

2
ab nya pangkat -2.B nya yang berpangkat
oo(ab)^-2.a^-2b^-1.a^5b^-3
jadi a^1b^-6 / a/b^6
bukann b nya aja yang berpangkat.A nya pangkat 1 brarti
iia a pngkat satu bnya pangkat -2
jawabanny apa bukan a^1b^-6?

Jawabanmu

2014-01-18T15:48:24+07:00
Ab^-2.a^-2b^-1.a^5b^-3
jadi a^4b^-6 / a^4/b^6
2014-01-18T15:56:24+07:00