Jawabanmu

2014-04-07T14:57:07+07:00
anak= ,bu kula badhe nyuwun pirsa, dalemipun mas Budi punika, wonten pundi?
ibu=kowe arep ning omahe mas Budi ono perlu opo ?
anak=kula badhe nyuwun pirsa kejaba bab pendaftaran kuliah bu
ibu=oalah. ning omahe mas budi arep numpak opo nduk?
anak=kalih rencang kula bu. 
ibu=karo bapakkmu wae nduk
anak=mboten saget bu. kula sampun janjian kaliyan rencang kula..