Isim Tafdhil tersebut tidak akan munsharif kecuali Hamzahnya dibuang dalam banyak penggunaannya yaitu lafazh “KHAIRUN” dan “SYARRUN”. Terkadang ada juga kalimah lain dari Isim Tafdhil yang berlaku pembuangan Hamzah seperti keduanya, yaitu lafazh “AHABBU” menjadi “HABBUN” seperti dalam syahid syair bahar basith berikut:
وزادني كلفا بالحب أن منعت # وحب شيء إلى الإنسان ما منعا
WA ZAADANIY KALAFAN BIL-HUBBI AN MANA’AT # WA HABBU SYAI’IN ILAL-INSAANI MAA MUNI’AA
artinya
Penolakanmu menambah cintaku semakin menyala-nyala # suatu yang lebih dicintai oleh manusia adalah suatu yang ditolak.
fadhlun isim tafdilnya afdholu
iyaa isim tafdhilnya adalah afholu

Jawabanmu

2014-04-06T23:54:17+07:00
Misalkan sogirun isim tafdilnya asgoru صغير - اصغر كبير - اكبر ما هر - امهر pokoknya isim tafdhil itu wazannya (af a'la) افعل
2 1 2